Page 5 - הספר של אבא דיגיטלי
P. 5

‫משה שעיו‬
               ‫לבחור נכון בנתיבי הזמן‬

                    ‫עריכה‪ :‬נאוה שעיו רינת ואורית שעיו דורון‬
                            ‫עריכה לשונית‪ :‬שרון רפאלי‬

           ‫עיצוב העטיפה ועיצוב גרפי‪ :‬נאוה שעיו רינת | עיצוב גרפי‬
                                  ‫טל’ ‪054-4608176‬‬

                                   ‫©כל הזכויות שמורות למחבר‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להקליט‪ ,‬לאחסן במאגרי מידע‪ ,‬לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל‬
‫אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני או אחר ‪ -‬כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה‪ .‬שימוש מסחרי‬

  ‫מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחבר‪.‬‬
                              ‫נדפס בישראל‪Printed in Israel 2018 ,‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10