Page 12 - הספר של אבא דיגיטלי
P. 12

‫לבחור נכון בנתיבי הזמן | ‪11‬‬

‫לבנותיי נתתי את המיטב בחינוך ובהשכלה‪ .‬שתיהן בעלות תארים אקדמאיים‪.‬‬
‫המחסור שהיה מנת חלקי בילדותי חלף עם הרוח‪ ,‬ולבנותיי הענקתי מלוא חופניים‬

                            ‫כדי שלא יחסר להן מאומה‪.‬‬

‫החיים הביאו אותי לאמץ עקרונות שמנחים אותי בחיי היום יום ושבהשראתם‬
‫אני מנווט את ספינת חיי‪ .‬מאז ומתמיד הם נר לרגליי‪ ,‬לאורם חינכתי את בנותיי‬

                             ‫והנחלתי אותם גם לנכדיי‪:‬‬

         ‫החיים לא פשוטים ולא קלים‪ ,‬ולא הכול מובן מאליו‪.‬‬    ‫	•‬
             ‫כפי שאתה מציע את המיטה כך תישן עליה‪.‬‬     ‫	•‬
                                    ‫•	‬
‫גם אם אתה נמצא בתחתית הבור אל תרים ידיים; דע שבעזרת חוזק	‬       ‫	‬
      ‫פנימי‪ ,‬רצון ותושייה תוכל לעלות ולצאת מתחתית הבור‪.‬‬     ‫•	‬
           ‫ראשית סמוך על עצמך ורק אחר כך על אחרים‪.‬‬     ‫•	‬
                          ‫את גורלך קח בידיך‪.‬‬ ‫•	‬
          ‫אל תמתין שעבודה תגיע אליך ‪ -‬צא ומצא אותה‪.‬‬     ‫•	‬
                ‫היה ישר וכן עם עצמך והסובבים אותך‪.‬‬   ‫•	‬
                                    ‫•	‬
‫נהג בדרך ארץ כלפי הזולת‪ ,‬ואם אתה צודק אל תוותר על זכויותיך‪.‬‬
     ‫אין לנו ארץ אחרת – אהוב אדם‪ ,‬אהוב את עמך ואת ארצך‪.‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17